מאמרים

לוחות קדושת שביעית

לוחות קדושת שביעית בירקות, בפירות ובשאר גידולים.

פירות אוצר בית דין במרכולים בהם קונים גם נכרים

במרכולים רבים קונים לא רק יהודים, והתעוררה השאלה הכיצד נחלק שם פירות שביעית, הלוא איסור מפורסם הוא שאין מאכילים את הנכרי פירות אלה

חיוב הפקר בפירות אוצר בית דין

אדם שקנה פירות מאוצר בית דין, בימינו, כאשר פירות שביעית משווקים דרך אוצר בית דין ומחירם נקבע לפי הוצאות המגדל והוצאות ההובלה והאריזה, האם מחוייב בהגיע זמן הביעור להפקיר את הפירות, ואח"כ לזכות בהם?

חישוב עלותם של פירות אוצר בית דין

בשנת השמיטה הנוכחית פועלים ברחבי הארץ כמה 'אוצרות בית דין', המספקים לצרכנים תוצרת הקדושה בקדושת שביעית. הבסיס ההלכתי לפעילותם הוא התוספתא בשביעית, בית הדין פועל בתור נציג הציבור לחלוקת התוצרת, בבחינת 'יד עניים'.

מדדים מקצועיים ומדעיים לקביעת גודל הפרי ב'אוצר בית דין'

'אוצר בית דין' הוא מסלול מקובל עבור הציבור הדתי שומר השמיטה לצריכת פירות בשנת השמיטה ובשנה שלאחריה. בחקלאות המודרנית, משתמשים באמצעים מתוחכמים המאפשרים להגיע לרמות דיוק גבוהות בתהליכי הגידול.

אוצר הארץ תוצרת יהודית לשנת השמיטה – רקע הלכתי

קביעת סדרי עדיפות מבחינה הלכתית הינה דבר מורכב ביותר, במיוחד לאור העובדה שהשאיפה של מערך אוצר הארץ היא לדאוג לציבור הצרכנים והחקלאים היהודים כאחד

אוצר בית דין

כיצד ניתן לקיים את מצות השמיטה בימינו הלכה למעשה?

התנהגות בשאריות אוכל שיש בהן קדושת שביעית

המאמר עוסק במענה על שאלות בעניין התנהגות בשאריות אוכל שיש בהן קדושת שביעית

נתינת שאריות מזון לבהמות

נקודת המוצא שבדיוננו ששאריות מזון מפירות שיש בהן קדושת שביעית – אין לזרוק אותם ישירות לפח האשפה. נשאלת השאלה האם מותר להשתמש באותן שאריות מזון ולתת אותן לבהמות?

שקילת פירות של אוצר בית דין

הפירות והירקות המשווקים על ידי אוצר בית דין קדושים בקדושת שביעית, דבר שגורר בעקבותיו איסור מדידה ושקילה של תוצרת זו. במציאות השיווק של ימינו כמעט שאין אפשרות לשווק פירות ללא שקילה, ואכן רבים המשווקים תוצרת של אוצר בית דין, שנוהגים לשקול את הפירות. האם מותר לעשות כן, ומה יסוד ההיתר?

יש לכם שאלות ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע.

דילוג לתוכן