אודותינו

אוצר הארץ הוא מיזם ייחודי שהוקם לפני 21 שנה, בהדרכת הרבנים מנהיגי הדור, הרב אברהם שפירא, הרב מרדכי אליהו, הרב שאול ישראלי זצ"ל, ויבדלו לחיים ארוכים הרב יעקב אריאל, הרב דב ליאור ועוד. 

אוצר הארץ הוקם מתוך צורך בפתרונות הלכתיים לשיווק פירות וירקות בשמיטה שיביאו בחשבון את העקרונות החשובים הבאים: 

  • חיבור הציבור לקיום השמיטה בארץ ישראל
  • שיווק פירות מהודרים תוך חיזוק החקלאות היהודית בארץ
  • הפצת קדושת שביעית לכל בית בישראל
  • התקדמות ציבורית לקראת קיום שמיטה כהלכתה במדינת ישראל

הנהלת אוצר הארץ מקבלת הנחיות שוטפות מבית הדין ופועלת לפיהם. בבית הדין יושבים הרב יעקב אריאל, הרב דב ליאור, הרב אליעזר איגרא, הרב שמואל אליהו, הרב אהרן בוטבול, והרב יהודה עמיחי.
ארגון אוצר הארץ נפתח מחדש בכל שבע שנים על מנת לשרת את הציבור בצורה הטובה ביותר, עובדי הארגון פועלים למעלה משנה לפני השמיטה כדי למצוא את החקלאים הנכונים ולחתום איתם על אספקת התוצרת בשמיטה, לסגור עם המשווקים והחנויות, כדי שהמצוה הגדולה תופיע בכלי מפואר ובפירות איכותיים.

מתגייסים למען שמירת שמיטה לכתחילה